Pàgines web que gestionen intercanvis

A banda de les pàgines d'intercanvis que ja apareixen a la columna dreta d'aquest bloc, vull fer una enumeració de noves pàgines web d'intercanvis que han anat apareixent aquests dies: